مطابق همیشه اینبار نیز مدنو ارائه دهنده یک سرویس نوین در فروش فرش میباشد که همان پرو رایگان در منزل یا محیط شما میباشد که این سرویس نیز برای اولین بار در ایران توسط مدنو جهت رفاه بیشتر و انتخاب راحت تر مشتریان ابداع شد

جهت استفاده از این سرویس کافیست مشتری به هر یک از شعب مدنو آمده و بر اساس تعداد فضاهای خود چند فرش انتخاب نمابد که فرشهایی انتخاب شده توسط پرسنل مدنو لیست برداری میشود . سپس کارشناسی جهت ارائه سرویس بهتر و سایز دقیق تر صورت میگیرد که در آن نفری از مدنو به محیط مشتری رفته و ابعاد دقیق را متر کرده و همچنین از فضاهای مشتری جهت دیزاین بهتر عکس و فیلم تهیه میکند بعد از ان عکس ها و فیلمها به دیزاینرهای مدنو داده میشود تا فرشهای دیگری نیز به فرشهای انتخابی مشتری افزوده شود . در مرحله بعد پرو صورت میگیرد .

فرشهای انتخابی مشتری و فرشهای اضافه شده از طرف دیزاینر مدنو به منزل مشتری آورده میشود و در فضا پرو میگردد در نهایت اگر مورد پسند قرار گرفت که همانجا از طریق کارتخوان سیار تسویه میگردد و اگر هم پسند نشد بدون پرداخت ریالی بابت هزینه تیم مدنو با لبخند از منزل مشتری خارج میشود . کلیه عملیات این پرو کاملا رایگان بوده و هیچگونه تعهدی برای مشتریان نسبت به خرید اجباری ایجاد نمیکند