پادری: پادری و درگاهی برای گستردن در پای در، یا درگاه اتاق است.

اندازه‌ی آن بسیار کوچک و در حد درگاه اتاق است. معمولاً این اندازه ۴۰ × ۳۰ سانتیمتر است. کرمان و سراب از کانون‌هایی است که در آن، به بافت پادری و درگاهی می‌پردازند.

خرسک: فرشی است درشت‌باف با پرز بلند و کم دوام در اندازه‌ی تقریباً

۷۰× ۹۰ سانتیمتر.

ذرع و نیم: فرشی است معمولاً در اندازه‌ی ۱ × ۱/۵۰ متر که پهنای ثابتی ندارد. بافت ذرع و نیم در اکثر کانون‌های بافت دیده می‌شود.

دوذرعی: این فرش بزرگتر از ذرع و نیم است و قطع آن اکثراً 1.20×2 متر است که پهنا و درازای آن کم و زیاد می‌شود.

سجاده ای: یا جانمازی با طرح محرابی برای انجام فریضه‌ی نماز بافته می‌شود. اندازه‌ی     این فرش همان دو ذرعی است.

قالیچه: قالیچه فرشی است بسیار معمول و شناخته شده و کوچکتر از قالی. اندازه‌ی     قالیچه متغیر است ولی به طور معمول، ۲۰۸ × ۱۴۳ سانتیمتر است.  

پرده ای: نوعی قالیچه، بسیار ریزباف است که اکثراً ابریشمی و در اندازه‌های ۱۴۳ × ۸ ۲۰ سانتیمتر، ۱/۸ × ۲/۸ متر، ۱/۵ × ۲/۵ متر، و ۱ × ۱/۵ متر بافته می‌شود.

کناره، گلکی (سرانداز) و میان فرش: این هر سه نوع فرش از قالیچه بزرگتر و از قالی کوچکترند. پیشتر، این فرش‌ها  را برای پوشاندن جای خالی و بدون قالی اتاق استفاده می‌کردند. برای پوشاندن سطح اصلی اتاق، از قالی و برای بالای کف اتاق، از سرانداز و برای سطح دو سوی کف اتاق، از کناره بهره می‌گرفتند. چنانچه بازهم جای خالی در اتاق باقی می‌ماند، از میان فرش که در بین دو کناره جای می‌گرفت، استفاده می‌کردند. با این که این رسم امروزه متداول نیست، ولی کناره هنوز مشتری دارد و اغلب در راهروها گسترده می‌شود. به هر حال، کناره بین ۲/۳۰ تا ۶ متر درازا و ۷۵ تا ۱۱۰ سانتیمتر پهنا دارد. کناره‌های اردبیل، سراب، هریس، همدان و میمه شهرت دارند.

گبه: نوعی فرش دست‌باف کلفتی است با پرز بلند و تاری از موی بز و پودی از پشم، و پودهای متعدد که گاه به ده پود هم می‌رسد. اندازه‌ی گبه از قالیچه بزرگتر است و از قالی کوچکتر. طرح گبه ذهنی و اشکال آن هندسی است. گبه‌ی شیری ایلات قشقایی، بختیاری و لری معروفیت جهانی دارد. در سال‌های اخیر، بافت گبه زیاد شده است و علاوه بر فارس، در برخی از استان‌های دیگر هم بافته می‌شود.

قالی: مشهورترین دست‌باف ایران قالی است. اندازه‌های قالی متفاوت است. قطع این دست‌بافته در اندازه‌های ۲× ۳ ، ۴ × ۳ ، ۴×۶ ، ۴×۷ ، ۴/۸×۷/۲۰ متر مربع و یا بیشتر متغیر است.