سنت‌های موجود در بین لرها، یادآور تاریخ بافته‌های ایشان است، مثلاً آنان ابزار کوچک چوبی (سک) را برای بافت فرش به کار می‌برند که در واقع مادر ابزاری فلزی در عهد مفرغ و متعلق به دوره‌ای است که همه‌ی ابزارها چوبی بود، یعنی پیش از کشف فلز ؛ این ها شواهد کهنه‌گی بافته‌های لری است و می‌تواند به شناختن سنت‌های کهن و مستقل ایشان در زمینه فنون، مواد اولیه، ابزارها و حتی طرح‌ها کمک کند.

فیلتر محصولات
SEARCH
قیمت کلی
رنگ
طول (متر)
عرض (متر)
شکل فرش
اندازه استاندارد
SEARCH