فرش پتچورک

فرش پتچورک

فرش های خاص و مدرن با طرح های کلاسیک و آمیخته شده از هنر روز و قدمت بالا 

فرش های وینتیج از فرش های قدیمی دست باف و برش خورد و از ترکیبی از فرش های ایرانی به ص.رت چهل تکه می باشد

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.