مدرن گلیم

مدرن گلیم

کلیم فرش هایی هستند که آمیخته با تاریخ ایرانی و در هر دوره زمانی حضور در مناز را با گرمی و رنگ بندی به همراه دارد 

 دوام و کیفیت از خاصیت اصلی گلیم می باشد که حال با طراحی های جدید و مدرن فضا را به سمت مدرن کلاسیک سوق می دهد

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.